Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

De Smås Etyder
Et kunstvideoprojekt for små børn
20. april - 14. maj 2006

De er kun børnehavebørn, og alligevel havde kunstmuseet og Billedskolen sat sig for, at formidle begrebet landskab til dem, set igennem den moderne kunstverdens briller. Det var noget af en opgave vi havde sat os, små børn ved nemlig ikke lige hvad landskaber er for en størrelse, og et af de mere originale bud i startforløbet lød: „Det er et land i et skab." Ud over den teoretiske viden, der blev formidlet på kunstmuseet, skulle de 150 børn fra byens forskellige børnehaver også lave så mange gode tegninger inde på Billedskolen, at den ønskede kunstvideo kunne blive en realitet. På kunstmuseet har børnene set på klassiske landskabsmalerier og moderne abstraktioner over landskabstemaet. I Billedskolen arbejdede de med landskabsspor i tegninger lavet med blyant, kridt, olie og kaffe. Ude i børnehaverne suppleres forløbet med børnehavernes egne landskabseksperimenter, her undersøger de for eksempel sporene efter snegle der spiser rispapir, de laver karselandskaber i gammel elektronik, eller hænger forskellige ting op i vinterens nøgne træer. En del af børnenes næsten 1000 tegninger blev, sammen med den endelige kunstvideo, vist på Horsens Kunstmuseum dette forår, og kunne i samme periode opleves på museets hjemmeside.

100 år med kunst

22. marts - 21. maj 2006

Den 22. marts 1906 blev Horsens Museumsforening stiftet. Det erklærede mål var at "oprette et Museum i Horsens samt at forøge og udvikle dette ved Erhvervelse, dels af Kunstværker, dels af Genstande af historisk interesse". Ud af Horsens Museumsforening opstod Horsens Museum og senere Horsens Kunstmuseum. Kunstmuseet markerer de første 100 år med en udstilling der præsentere et værk erhvervet i hvert af de 100 år - en anderledes rejse i tid og rum.

Påskens Billeder
7. april - 23. april 2006

Skoler og kirker i Horsens fortsætter det frugtbare samarbejde om et påskesalmesangprojekt for alle 4. klasseelever i Horsens. I 2002 blev projektet udvidet til også at bestå af en billedkunstdel. Optakten til billedarbejdet har været et inspirationskursus for de deltagende lærere. Derefter har de sammen med deres elever arbejdet med de projekter, der præsenteres på denne udstilling, og som naturligvis tager udgangspunkt i kristendommens påskeberetninger. Traditionen tro kan publikum forvente en udstilling, der lyser langt væk af begejstring hos børnene og en stor variation i valg af teknik og udtryksmåder.

Kvium-samlingen
1. juli - 1. oktober 2006

Den 1. juli og sommeren over udstiller Horsens Kunstmuseum en stor del af sin omfattende og unikke Michael Kvium-samling. Der vil være lejlighed til at se både grafik, tegninger, skulpturer og maleri skabt i årene 1985 til 2003. Museet har netop erhvervet et væsentligt værk af Michael Kvium og vil derfor benytte denne lejlighed til at vise en del af de værker,  som museet har samlet gennem de sidste 20 år.

BaggårdTeatret og BankMalbekRau - Normal Hus
19. - 29. september 2006

BaggårdTeatret fra Svendborg har samme med kunstnergruppen BankMalbekRau skabt teaterinstallationen Normal Hus.
Oplev teaterstykket:
tirsdag d. 19. - fredag d. 22. september kl. 11.00.
I weekenden d. 23. og 24. september kl. 11.00 og 14.45.
Fra tirsdag d. 26. – 29. september kl. 14.45.

Læs mere

Søren Solkær Starbird - Beat City
19. august - 22. oktober 2006

Rockfotografen Søren Solkjær Starbird viser udstillingen Beat City på Horsens Kunstmuseum. Udstillingen rummer over 50 store fotografier af danske og udenlandske musiker og bands. Du vil kunne se portrætter af blandt andet Kashmir, Sort Sol, Mew, Beck, Red Hot Chili Peppers og Madonna. Søren Solkær Starbird er alsidig i sin tilgang til det fotografiske portræt, og udstillingen viser netop bredden i hans fotografier. Der er de stille og de larmende portrætter, de humoristiske og de mere alvorlige, de iscenesatte og de spontane. Alle portrætterne er udført med integritet og præcition i traditionelle kulisser. Men med Søren Solkærs fornemmelse for det originale og æstetiske formår han at skabe kompromisløse, ærlige og inderlige portrætter, der også afspejler hans evne til at transformere musikken til billeder, og hans evne til at fange musikeren i et inderligt og nærværende øjeblik.

Værker fra egen samling
7. oktober - 29. oktober 2006

Værker fra museets egen samling udstilles i store dele af museet. Der vil blive vist værker af blandt andre Bjørn Nørgaard, Tal R. Nina Steen Knudsen, Joakim Skovgaard, Jens Søndergaard og Christian Lemmerz.

Signe Guttormsen - Med ryggen mod fartretningen
11. november - 21. januar 2007

Karakteristisk for Signe Guttormsens arbejder er en skepsis over for entydige værkbegreber. På udstillingen vises fotografiske arbejder og malerier, der er skabt i grupper, som tydeligt adskiller sig fra hinanden og alligevel domineres af de samme problemstillinger. De er frem for alt kendetegnet ved at kunstneren fungerer som aktør uden dog at eksponere nogen form for subjektiv ekspressivitet. Det er en iscenesættelse af malerialet, et spændingsfelt mellem materialets egenskaber og kameraets distancerede blik. I værket "To the End og the World", der er skabt til Horsens Kunstmuseum, reflekterer Signe Guttormsen over afgrænsning og uafsluttelighed. Kunstneren drager en parallel til de virtuelle verdener og konsumsamfundet, hvor det er mindre vigtigt, hvad man vil, men mere vigtigt, at man har alle muligheder. Arbejdet består af 28 elementer, i form af bemalede træplader i forskellige former og størrelser, der sat sammen udgør et billede på ca. 3 x 8 meter. Farverne, der er hældt på, optræder isoleret og synes ikke at have noget med det underliggende materiale at gøre. En direkte kontakt med billedfladen sørger derimod fræsede, slebne og brækkede indgreb for. Signe Guttormsen er født i 1964 i København. Hun har studeret på Kunstakademiet i København og på Rijksakademie von beeldende Kunst i Amsterdam. Hun har modtaget flere priser og stipendier, bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdslegat, Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris, Det lille Jens Søndergaards Mindelegat og Dansk Kunst Prisen. Hun har boet og arbejdet i Köln siden 1996.

Ny tilbygning

Den 25. november 2006 kunne borgmester Vagn Ry Nielsen køre porten op til Horsens Kunstmuseums nyeste udstillingssal på små 400 kvardratmeter. Tilbygningen er alene financieret af Inge og Asker Larsens Fond til Støtte af Almennyttige Formål. Det var alene nyerhvervelser, der blev vist i salen. Her kunne man blandt andet se et stort nyt værk skabt af Erik A. Frandsen, som består af tre stålbilleder og fire kultegninger. Derudover blev der vist værker af Nina Sten-Knudsen, Ian McKeever, Cathrine Raben Davidsen, Atla og Sofia Kalkau.