Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

Nina Sten Knudsen

15. januar - 27. februar 2005

Nina Sten-Knudsen er en af de centrale kunstnere i Horsens Kunstmuseums samlinger. Det er derfor en meget stor glæde for Horsens Kunstmuseum at kunne præsentere vores udgave af den udstilling Nina Sten-Knudsen skabte til Sophienholm og Holstebro Kunstmuseum i 2004. Vi slår dørene op for en udstilling, der følger kunstnerens vej fra begyndelsen med de håndsmedede redskaber, stenguns og partisansøm til værket Just Give Me My Equality fra 2003. To gange tidligere har Nina Sten-Knudsen udstillet på Horsens Kunstmuseum og begge gange med overbevisende præsentationer af dengang nye værker. Denne gang har udstillingen som nævnt en mere retrospektiv karakter, og giver derfor en fantastisk mulighed for at følge Nina Sten-Knudsens udvikling, som hun selv ser den fra de tidlige år, til hvor hun står i dag.

 

 

Påskens Billeder

19. marts - 3. april 2005

Skoler og kirker i Horsens fortsætter det frugtbare samarbejde om et påskesalmesangprojekt for alle 4. klasse-eleverne i Horsens. Siden 2002 er projektet blevet udvidet til også at bestå af en billedkunstdel. Optakten til billedarbejdet har været et inspirationskursus for de deltagende lærere. Derefter har de sammen med deres elever arbejdet med de projekter, der præsenteres ved dette arrangement, og som naturligvis tager udgangspunkt i kristendommens påskeberetninger.

Mogens Zieler

6. marts - 5. juni 2005

Mogens Zieler (1905-1983) var som kunstner mangefacetteret, men maleriet lå hans hjerte særligt nært. Mogens Zieler ville den 6. marts være fyldt 100 år, og Horsens Kunstmuseum har valgt at markere dagen ved at åbne en udstilling med museets store Zieler-samling. Udstillingen præsenterer Zielers maleriske udvikling og hans bestræbelser på at indkredse og udkrystallisere det udtryk, der blev bærende for en lang række af hans hovedværker indenfor maleri.

Horsens Kunstmuseums hyldest til Mogens Zieler vil både præsentere den kendte Zieler, men absolut også den ukendte, således at den mangefacetterede og nuancerede billedkunstner vil træde frem for publikum i anledningen af hans 100 års dag.

Sommerudstilling

18. juni - 28. august 2005

Ingen sommer på Horsens Kunstmuseum uden en større præsentation af samlingen. Fra september til juni er store dele af museets udstillingsareal ofte optaget af særudstillinger, så derfor er sommerudstillingen den eneste chance for at danne sig et rimeligt overblik over, hvad Horsens Kunstmuseum righoldige samling rummer. Det bliver den sidste af den slags, for med den forventede udbygning i 2006, vil der løbende være mulighed for en større kontinuerlig præsentation af værker fra samlingerne.

Billedskolen udstiller tegninger

11. juni - 7. august 2005

Mange børn og unge har faktisk lyst til at tegne, men mange holder op omkring 11-13 års alderen. Sådan behøver det ikke være, og sådan er det ikke i Horsens Kommune! Her har de Billedskolen, det kommunale tilbud på det billedkunstneriske område. Vi har i en årrække arbejdet seriøst med at omformulere allerede kendte tegneøvelser, samt finde de interessante nye arbejdsværktøje som børn og unge, der vil arbejde lidt mere seriøst med det at tegne, så kan bruge.

Resultaterne er fine, og derfor præsenterer vi stolt i Billedskolens lokaler på Horsens Kunstmuseum en elevudstilling som viser nye veje i formidling af tegningens væsen. Der præsenteres i alt over 110 tegninger lavet af børn og unge i alderen 8-16 år, herunder flere store stencils (tegninger uden mellemtoner, kun sort og hvid) med både humor og bid.  

Mats Letén

10. september - 30. oktober 2005

Mats Leténs felt som kunstner er installationen, maleriet og fotografiet. Vi runder alle områder i denne udstilling, hvor vi retrospektivt belyser en billedkunst med stor intensitet. Mats Leténs billedkunst ER, lige som han selv ER. En intens insisteren på billedkunstens nødvendighed og en opfattelse af, at den kan klare sig - uanset hvad. Mats Letén har defineret sit undersøgelsesfelt. Værkerne er billeder til vor sanseverden og rummer i motiver og konstellationer velkendte genstande, som vi ser eller aner, eller – som i andre værker - en fornemmelse af noget velkendt, der transformeres til noget ukendt.

Der publiceres et katalog i forbindelse med udstillingen.

En Kulturlig Nat

14. oktober 2005

Løvbjergs Almene Fonds Samling

12. november - 15. januar 2006
 

Samlingen er blevet til gennem mere end en menneskealder og rummer en række centrale danske navne, samt væsentlige internationale kunstnere og internationale kunstnere på vej. At skabe en udstilling er en løbende proces, og derfor er det endelige udvalg af værker og kunstnere endnu ikke helt lagt fast, men vi kan med sikkerhed garantere for at værker af følgende kunstnere vil kunne ses på udstillingen. Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby, Olav Christopher Jenssen, Ola Billgren, J.G. Dokoupil, Martin Erik Andersen, Ian McKeever, Robert Lucander, Michael Bevilacqua, Alan Uglow og Clay Ketter.

Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris

I 2005 gik prisen til Anna Fro Vodder

MUKA - Kunst for børn og unge

19. november - 11. december 2005 


MUKA. Kunst for børn og unge er en usædvanlig udstilling, der er "forbudt for voksne", og som giver børn og unge lejlighed til, for et beskedent beløb, at købe grafik skabt af en række internationale kunstnere. Men man må vælge med hjertet og ikke med hovedet, for kunstnernavnene er dækket over. Efter en 14-dages periode lukkes der for salget af grafik, og der vil være adgang for alle. Det er nu 6. gang MUKA præsenteres på Horsens Kunstmuseum. Listen over de udstillede kunstnere vil kunne ses på museets hjemmeside, når udstillingen åbner.