Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

Peter Holst Henckel - The greenhouse effect

1. februar - 30. marts 2003

Siden gartneren Joseph Paxton fik til opgave at konstruere et kæmpemæssigt drivhus til den store verdensudstilling i London i 1851 har ideen om det transparente glashus haft en central plads i den moderne rum- og arkitekturhistorie. Det "Crystal Palace" Paxton tegnede kom som et emblem til at repræsentere en række af de elementer den modernistiske arkitektur sidenhen tog til sig og videreudviklede. I det hele taget kunne man sige, at selve forestillingen om transparens eller måske rettere "rummets transparens" i hele det 20. århundrede fik en meget central betydning i vores virkelighedsopfattelse. Såvel arkitektur, kunst og kultur som politik og samfundsstruktur har rumligt været stærkt præget af ideen om transparens. Bl.a. fordi transparens er blevet et billede på eller synonym med rationalitet, lys, gennemskuelighed, klarhed, ærlighed og i sidste instans demokrati. Titlen "The Greenhouse effect" skal derfor i denne sammenhæng ses som et sammenfattende sprogligt billede på den logik der styrer den modernistiske rumopfattelse.
   Et vigtigt aspekt ved denne "glassets logik" er at der nok er tale om en transparens men at glasset også adskiller. At man nok kan se gennem glasset, men at der i kraft af glassets materialitet samtidig er tale om en fysisk adskillelse mellem forskellige rum. Transparensen er altså ikke nødvendigvis total, men netop kendetegnet ved at være bundet til synet,- til det visuelle. Denne prioritering af øjet er en anden gennemgående figur i det moderne som man indenfor det 20. århundredes kunst ser eksemplificeret i splittelsen mellem krop og blik som det f.eks. er blevet beskrevet af Brian O´Doherty i "white cube"-problematikken.    På den måde kan glasset også ses som en hinde eller grænseflade mellem forskellige rumlige kategorier og skalaer, mellem f.eks. indre og ydre, inde og ude, subjekt og objekt, reel og imaginær, virkelighed og repræsentation. F.eks. er Per Højholts digte blevet beskrevet som vinduet mellem menneske og verden og hans digteriske metode som stadige forsøg på at opretholde vinduets klarhed og altså transparens. På den baggrund virker det populærvidenskabelige begreb ³drivhuseffekten² som en meget rammende titel på en udstilling som på en poetisk, men også kritisk måde, forsøger at tage fat i vores forstillinger om transparens.

I forbindelse med udstillingen vil der blive publiceret et katalog med en samtale om udstillingen og kunsten i den mellem Peter Holst Henckel og Sonja Martensen. 

 

Påskes Billeder

4. april - 21. april 2003

Gennem flere år har skoler og kirker i Horsens Kommune samarbejdet om et påske-salmesangsprojekt for alle 4. klasse-eleverne. Projektet blev i 2002 udvidet med en billedkunstdel, og Billedskolen på Horsens Kunstmuseum afholdt inspirationskursus for 4. klassernes billedkunstlærere. I år er dette tilbud udviddet til også at omfatte eleverne, og 11 klasser fra de deltagende skoler har modtaget undervisning på Billedskolen og Kunstmuseet som optakt til projektet.

Udfra påskeberetningerne og salmerne har eleverne derefter arbejdet ihærdigt med påsken i tekster, billeder, salmer og kirkebesøg. Hele dette arbejde kulminerer i henholdsvis udstillingen af elevernes påskebilleder og -skulpturer på Horsens Kunstmuseum og en salmesangsdag den 9. april i Klosterkirken.

Søren Andersen - 50 år som maler

12. april - 9. juni 2003

Horsens Kunstmuseum har længe ønsket at vise en udstilling med kunstneren Søren Andersen, der har boet det meste af sit liv i Horsens. Søren Andersen fik sin kunstneriske debut på Kunstnernes Påskeudstilling i 1953, og museet vil i anledning af hans 50 års jubilæum vise et udvalg af Søren Andersens værker gennem årene. Søren Andersen er en af de få kunstnere, der trofast og vedvarende har holdt fast i landskabsmaleriet. Bortset fra enkle figurmalerier og en kortere periodes forsøg med det abstrakte maleri, har landskabet været det gennemgående tema i Søren Andersens billedunivers.

Sommerudstilling

15. juni - 24. august 2003

Traditionen tro er sommeren på Horsens Kunstmuseum helliget museets samling. Vi viser, hvad vi synes kunne være et spændende og godt bud på en over gennemsnit kunstnerisk oplevelse i en sommer, der er, som somre er flest.

Michael Kvium - Deep Forest

6. september - 4. januar 2004

Vi præsenterer Michael Kvium som ikke set før. Værker skabt mellem sommeren 2002 og sommeren 2003 indtager en række af museets rum. Der venter publikum en meget stor oplevelse.
Der er udgivet et katalog med en kort introduktionstekst samt afbildning af de udstillede værker.

Billedskolens Jubilæumsudstilling

10. - 26. oktober 2003

Horsens Kunstmuseums Billedskole kan i efteråret fejre 5 års fødselsdag. Vi fejrer det ved at invitere alle de mange børn og unge, der har været på billedskolen, til at vise et værk, de har skabt, mens de gik der.

Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris 2003

Dette år gik prisen til Cathrine Raben Davidsen

MUKA - Kunst for børn og unge

15. november - 7. december 2003

MUKA. Kunst for børn og unge, er en usædvanlig udstilling, der er „forbudt for voksne", og som giver børn og unge lejlighed til for et beskedent beløb at købe grafik skabt af en række internationale kunstnere. Men man må vælge med hjertet og ikke med hovedet, for kunstnernavnene er dækket over. Efter en 14-dages periode lukkes der for salget af grafik, og der vil være adgang for alle. Det er nu 5. gang MUKA præsenteres på Horsens Kunstmuseum.

Følgende kunstnere deltager i år:

Fra Danmark: Kasper Bonnen, Henrik Drescher, Anette Højlund, Michael Mørk, Bjørn Nørgaard
Fra Australien: Steven Cox, Lewis Miller, Giuseppe Romeo Paddy Fordham Wainburanga, Jenny Watson
Fra Belgien: Chapelle Chantal, Leo Copers, Luc Deleu, Christoph Terlinden, Luc Tuymans, ,
Fra Tyskland: H.P. Adamski Max Neumann, Rocco Pagel, Norbert Schwontkowski, Theodor N.Bosher
Fra Holland: David Bade, Paul De Reus, Jasper Krabbe, Henk Visch, Harald Vlugt
Fra New Zealand : Dick Frizzell, Michael Harrison, Fiona Pardington, John Reynolds, Kura Te Waru Rewiri.

Julemarked

6. - 7. december 2003