Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

Kunstsamlingen under Horsens Museum

Ved grundlæggelsen af Horsens Museum i 1906 formulerede initiativtagerne kunstafdelingens formå som værende at vække og vedligeholde sansen for kunst". I forhold til kunstsamlingens indhold var kriterierne klare fra starten: Museet skal omfatte en kunstafdeling for nyere dansk kunst, såvel maleri som skulptur. Antages kan dog lejlighedsvis ældre og udenlandsk kunst." På dette grundlag indkøbte man over årene blandt andet en fin guldaldersamling med navne som P. C. Skovgaard og J. Th. Lundbye, ligesom man erhvervede værker af 1900-tallets markante kunstnere som blandt andre L. A. Ring, J. F. Willumsen og Egill Jacobsen. Endelig har man løbende erhvervet værker af den lokale kunstner Mogens Zieler.

Et selvstændigt kunstmuseum

I 1984 blev kunstafdelingen løsrevet fra Horsens Museum, og Horsens Kunstmuseum blev grundlagt som en selvstændig enhed. I den forbindelse formulerede Horsens Kommunes Kulturudvalg i samarbejde med den dengang nyansatte museumschef Claus Hagedorn-Olsen følgende indsamlingspolitik for museet:
"Horsens Kunstmuseums ansvarsområde er dansk billedkunst efter 1800 med hovedvægt på perioden efter 1900.
For så vidt angår tiden før ca. 1980 er ansvarsområdet primært allerede repræsenterede kunstnere.
Efter ca. 1980 er ansvarsområdet primært nutidig eksperimenterende kunst. Perioden efter 1980 anses for den primære.
Museets ansvarsområde kommer også i anvendlese i forhold til museets skulpturpark i Caroline Amalie Lunden. Horsens Kunstmuseums Mogens Zieler-samling anses i hovedsagen at være en afsluttet del af samlingen.

Mange værker af få kunstnere

I forbindelse med udformningen af indsamlingspolitikken for det nyetablerede Horsens Kunstmuseum blev det samtidig besluttet, at museet i sin opbygning af samlingen skulle gå andre veje end den hidtidige og for tilsvarende museer mest almindelige: Fremfor at erhverve eneklte værker af hver af de kunstnere, der i tidens løb høstede opmærksomhed i det danske kunstlandskab, valgte man i stedet at satse på mange værker af relativt få kunstnere. Dette udmøntede sig i første omgang i betydelige indkøb af værker fra 1980' ernes nye malergeneration. Derfor råder Horsens Kunstmuseum i dag over betydelige udsnit af blandt andre Michael Kviums, Erik A. Frandsens, Nina Sten-Knudsens, Lars Nørgaards og Christian Lemmeerz' kunstneriske produktion.
Siden har nyere kunstnere som Peter Holst Henckel, Cathrine Raben Davidsen, Anne Marie Plough og Martin Erik Andersen indtaget betydelige pladser i museets samling.
Samtidig indsamles der fortsat værker af Bjørn Nørgaard, Kirsten Ortwed, Troels Wörsel og andre kunstnere fra den lidt ældre generation. Disse kunstnere er alle bragt på banen for at perspektivere den danske kunst efter 1980. Det samme gælder samlingens udenlandske navne, hvor kunstnere som Ola Billgren, Olav Christopher Jenssen og Jiri Dokoupil indsætter den danske kunst i en international kontekst.