Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

Venneforeningens Kunstnerpris 2010:
Pernille With Madsen
Lørdag d. 23. januar - søndag d. 14. marts

Venneforeningens Kunstnerpris er i år tilfaldet videokunstneren Pernille With Madsen (født 1972). Pernille With Madsen taler selv om sine videoværker som "et øjebliks tab af kontrol, som er lystfyldt" og som "små hverdagstrip". Værkerne leger da også ved vores evne til at skelne mellem to- og tredimensionelt, afgrænset og uendeligt. Samtidig peger de ofte meget direkte på de muligheder og metoder, videomediet byder på.

MUKA
6. februar - 28. februar

”MUKA - Kunst for børn og unge” er en usædvanlig udstilling, der er ’forbudt for voksne’.

På udstillingen har børn og unge lejlighed til, for et beskedent beløb, at købe grafik skabt af en række internationale kunstnere. Man må vælge med hjertet og ikke med hovedet, for kunstnernavnene er dækket over.

Efter en 14-dages periode lukkes der for salget af grafik, og der vil være adgang for alle.


Påskens Billeder
Fredag d. 19. marts - søndag d. 11. april 2010

Som led i Skole-Kirke-Samarbejdet udstiller 4. klasses-elever fra Horsens Kommunes skoler værker skabt med udgangspunkt i de bibelske påskeberetninger. I år er der arbejdet med farverne sort, hvid og pink, og eleverne har taget fat på nye og uventede materialer som ståltråd, pap og kobberet fra et kirkespir.

Bjørn Nørgaard Recycling Art
Lørdag d. 27. marts - søndag d. 1. august 2010

Nye aspekter af Bjørn Nørgaards mangfoldige kunstneriske univers vil se dagens lys, når vi dette forår byder velkommen til udstillingen Recycling Art. Her præsenterer vi Bjørn Nørgaards tredimensionelle produktion fra 2000 og frem, herunder en række helt nye værker.

Udstillingen er resultatet af et samarbejde med Kunstsammlung Chemnitz, der i august 2009 åbnede en udstilling med skulpturer, og Statens Museum for Kunst, der til april åbner en bred retrospektiv udstilling. Til grund for arbejdet med de tre udstillinger ligger et enestående stykke forskningsarbejde i form af Bjørn Nørgaard Oeuvrekatalog - en databae, der præsenterer Bjørn Nørgaards samlede kunstneriske produktion i billeder, tekst, film og lyd. At udfærdige et fuldstændigt katalog over Nørgaards kunst er ikke forsøgt siden 1986. På foranledning af Horsens Kunstmuseum er det lykkedes igen - og nu i digital form - med betragtelig støtte fra Løvbjergs Almene Fond og Horsens Kommune.

Samtidig med åbningen af Recycling Art og offentliggørelsen af Bjørn Nørgaard Oeuvrekatalog genindvier vi Bjørn Nrøgaards hovedværk Menneskemuren fra 1982. Værket er et 15 m bredt monument, der oprindeligt blev skabt til et skandinavisk fremstød på Guggenheim Museum i New York. Trods sin status af hovedværk har det ikke været offentligt tilgængeligt siden 1994. Vi er derfor stolte af at kunne præsentere værket i en nyrestaureret udgave i parken foran Horsens Kunstmuseum - en kulturhistorisk milepæl, der er realiseret med substantiel støtte fra Inge og Asker Larsens Fond til Støtte for Almene Formål samt bidrag fra Horsens Kommune.

Recycling Art er realiseret med støtte fra Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub, der tæller følgende medlemmer: Lantmännen Unibake A/S; HAY BS Studio A/S; Bestseller A/S; Løvbjerg Fonden; Horsens Kommune; VIA University College; Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder; Østjydsk Bank A/S og Foreningen Energi Horsens.

Udstillingen har desuden modtaget støtte fra Montana.


Udstillingen er støttet af Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg.

VAND en udstilling af Maj-Britt Boa


Maj-Britt Boa (født 1963) arbejder med fotografi og installationskunst. Fotografiet hænges almindeligvis op i et rum, hvor det betragtes af den besøgende. Installationen er derimod et rum, og betragteren bliver med sin entré i rummet en del af installationen.

Se interview med Maj-Britt Boa Windows Mediaplayer

Se interview med Maj-Britt Boa  Quicktimeplayer


Maj-Britt Boa (født 1963) arbejder med fotografi og installationskunst. Fotografiet hænges almindeligvis op i et rum, hvor det betragtes af den besøgende. Installationen er derimod et rum, og betragteren bliver med sin entré i rummet en del af installationen.

Som gæst i Maj-Britt Boas udstilling ’Vand’ vil man blandt andet kunne opleve hastigt drivende skyer, rung­ende tomhed, fossende vandfald og måske våde ­fødder. Udstillingen består af to store ruminstallationer: En kæmpe swimmingpool uden vand og et rum med meget vand - både på gulvet og i de 45 fjernsynsapparater, der tårner sig op fra gulvets vandspejl i en skrøbelig konstruktion. I begge installationer er der mulighed for at ­involvere sig på flere niveauer, og den kropslige oplevelse er central.

Rummene hænger sammen i en dialektisk helhed. Rummet med swimmingpoolen peger på fraværet af vand, hvor der burde være vand, mens rummet med fjernsynsapparaterne peger på tilstedeværelsen af vand, hvor det burde være fraværende. Denne dobbelthed er gennemgående og kommer til udtryk ved sammenstillingen af modsætninger som lys/mørke, kulde/varme, bevægelse/stilstand og kultur/natur.

Forskydninger i betydningen af kendte elementer som swimmingpool og fjernsyn vil uundgåeligt vække følelser og fremkalde en række spørgsmål hos den besøgende. De mange forskellige stemningssættende effekter som lyd, lys, kulde og varme vil samtidig skabe en kropslig oplevelse. På den måde bliver man som besøgende inddraget aktivt i både oplevelsen og betydningsdannelsen. Men Maj-Britt Boa skaber med sikker hånd rammen.

Udstillingen er støttet  af:

Foreningen Energi Horsens
STARK
Kulturarvsstyrelsen
Kunstrådet
Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi

og

Horsens Kunstmuseums Erhvervsklub:

Lantmännen Unibake A/S
HAY, BS Studio A/S
Bestseller A/S
Løvbjerg Fonden
Horsens Kommune
VIA University College
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup
Østjydsk Bank A/S
Foreningen Energi Horsens

Vandet - et samarbejdsprojekt

Vandet på Horsens Kunstmuseum er en del af Projekt Vandet, som er et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Museum Jorn, Skovgaard Museet og Horsens Kunstmuseum samt teatrene Carte Blanche og Randers Egnsteater og Kulturprinsen Børnekulturens Udviklingscenter i Viborg, der er initiativtagere til projektet.

Det overordnede "Projekt Vandet" er støttet af Kulturministeriet/Puljen til kultur i hele landet, Østjysk Vækstbånd, Region Midtjylland/Regional Udvikling og Kulturarvstyrelsen.

Julemarked på Horsens Kunstmuseum

Horsens Kunstmuseums julemarked. Lørdag og søndag 11-17.

Igen i år vil der være et spændende og varieret udvalg af boder. Der vil være mulighed for at erhverve sig keramik, glas, collager, håndlavet papir, metalflet, børnetøj, juledekorationer og meget andet.

I museets butik vil der være et stort udvalg af juleting, samt gaveartikler, kunstbøger og plakater.

I museets café serveres i anledning af julemarkedet en juleplatte samt gløgg og æbleskiver.

Entré til julemarked og udstillinger kr. 15,- Børn under 18 år er gratis.