Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

Et kunstmuseum bliver til

Den 22. marts 1906 stiftedes Horsens Museumsforening. Foreningens erklærede mål var ”at oprette et museum i Horsens, samt at forøge og udvikle dette ved erhvervelse, dels af kunstværker, dels af genstande af historisk interesse. Allerede senere samme år blev Horsens Museum, hvoraf Horsens Kunstmuseum udspringer, en realitet.

Museumsforeningen startede med at drive det daværende Horsens Museum i to lejede lokaler på Teknisk Skole, men takket være en testamentarisk gave fra forhenværende lodskaptajn Th. Løwenstein blev det i 1915 muligt at flytte til et nybygget museum på Sundvej, den bygning der i dag huser Horsens Kulturhistoriske Museum. Arkitekten bag den nye museumsbygning var Viggo Norn, der desuden fungerede som formand for museets bestyrelse frem til 1962.

På billedet ses Viggo Norn som nummer to fra venstre.

Fra kunstafdeling til selvstændigt kunstmuseum

I 1984 flyttede Horsens Museums kunstafdeling op ad bakken til Pavillon Lunden, og siden har Horsens Kunstmuseum eksisteret som et selvstændigt, statsanerkendt kunstmuseum med museumschef Claus Hagedorn-Olsen i spidsen. Kunstmuseet er blevet udvidet betragteligt i 1992, og i efteråret 2006 kunne museet indvie endnu en tilbygning.

Allerede ved etableringen af Horsens Museum i 1906 besluttede museets bestyrelse, at "Museet skal omfatte en kunstafdeling for nyere dansk kunst, såvel maleri som skulptur". Skønt ordlyden har ændret sig siden, er det stadig den nyere dansk kunst, der er museets omdrejningspunkt.

Hæderspris til Horsens Kunstmuseum

Bikubenfonden har indstiftet en ny pris, Museumsjuryens Specialpris, som d. 24. maj 2007 blev overrakt for første gang. Hæderen og prisen på 100.000 kr. tilfaldt Horsens Kunstmuseum. Prisen gives til et museum, der har udvist originalitet og faglig kunnen specielt inden for ét af de museale kerneområder: Indsamling og erhvervelse, samlinger, forskning og formidling samt udstillinger.

Juryens motivering: "Museumsjuryens Specialpris 2007 tildeles Horsens Kunstmuseum for den faglige ledelses konsekvente og modige erhvervelse af værker til samlingen. Horsens Kunstmuseum har valgt at satse på væsentlige danske og internationale kunstnere med rod i 1970'ernes og 80'ernes kunstneriske nybrud. Det er således muligt for publikum at følge kunstnernes udvikling i en markant repræsentation, hvor der ikke satses på mangfoldigheden, men kvalitativt på hin enkelte med de risici, det måtte indebære. Museumsleder Claus Hagedorn-Olsen har løbet den risiko med betydelig dygtighed og skabt et museum med en høj grad af lødighed og en æstetisk og museumsfaglig sammenhængskraft, som har gjort Horsens til et tyngdepunkt i den danske museumsgeografi."