Privatlivspolitik og cookies

Søg: 

Hvad er et museum

Et kunstmuseum indeholder langt mere end det du ser
Det er ikke alle der ved det, men et museum indeholder langt mere end det du ser i udstillingssalene. De ikke udstillede værker befinder sig i et af museets magasiner. Her bliver de opbevaret indtil de igen skal udstilles. En anden mulighed er at værkerne er lånt ud til et andet museum for en periode. Et værk der er kommet ind i museets samling tilhører museet for altid og kan ikke sælges videre til et andet museum eller galleri.

Typer museer
Kulturhistoriske
Naturhistoriske
Kunsthistoriske

Hvordan udstiller man?
En udstilles bygges op efter et udstillingsprincip. Princippet kan enten være det samme hver gang eller det kan varierer fra udstilling til udstilling.

Det æstetiske udstillingsprincip: den æstetiske udstilling lægger op til nydelse og egne oplevelser med kunsten. Det vil sige at her er der ingen lange informerende tekster, eller nogen fastsat rute rundt i udstillingen. Udstillingsrummene er holdt i afstemet farver, oftest hvide. De æstetiske udstillingsrum kaldes ofte for "white cube/den hvide kube."

Det didaktiske udstillingsprincip: er også kaldet det informerende eller det lærende udstillingsprincip. Udstillingsprincippet er kendetegnet ved at være teksttung, med mange forklarende skilte og tekster. Derudover er der en tydelig rundgang igennem udstillingen fra start til slut.

Det affektive udstillingsprincip: er også kaldet det dramatiserende princip, her gøres der ofte brug af en dramitiserende lys- og eller lydside. Her stimuleres vores sanser og vi som besøgende kan forestilles os hvordan det må være at befinde sig på det udstillede sted. Det er ofte de kulturhistoriske og de naturhistoriske museer der gør brug af det affektive udstillingsprincip. Men det er også muligt for et kunstmuseum at gøre brug af princippet.

Alle statsanerkendte museer er underlagt museumsloven og de fem søjler. De fem søjler skal ifølge loven overholdes og indgår i den daglige drift af museet.

De fem søjler
Indsamling:
det vil sige at museet er forpligtet til at indsamle i forhold til museets indsamlingspolitik.

Registrering:
det vil sige at museet er forpligtet til at registrerer samlingerne til en digital database, i vores tilfælde Regin.

Bevaring:
det vil sige at museet er forpligtet til at passe korrekt på de indsamlede genstande(værker), ligegyldigt om de er udstillet eller på magasin.

Formidling:
det vil sige at museet er forpligtet til at formidle de indsamlede genstande til de besøgende. Formidlingen kan foregå både mundtligt, skirftligt eller virtuelt.

Forskning:
det vil sige at museet er forpligtet til at forske i samlingerne. Denne forskning kan f.eks. blive til en bog eller artikel.